Velkommen

til CogFam

Her finner du informasjon om CogFam-studien som undersøker behandling av spiseforstyrrelser hos ungdom mellom 12-18 år. Prosjektet ledes av Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus.

Vårt forskningsprosjekt

Spiseforstyrrelser er alvorlige tilstander som ofte debuterer i tenårene. Denne nettsiden inneholder informasjon om studien som skal sammenligne effekten av to ulike behandlinger: Familiebasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Behandling av spiseforstyrrelser hos ungdom

I dag er det den spesifikke familiebaserte behandlingen for spiseforstyrrelser kalt familiebasert terapi (FBT) som anbefales for behandling av ungdommer med en spiseforstyrrelse. Dessverre passer ikke denne behandlingsformen for alle. Hos voksne med spiseforstyrrelser bruker vi ofte kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (KAT-S) som behandling. Flere nye studier viser gode resultater av denne behandlingsformen, også for ungdom.

Vår studie skal sammenligne effekten av disse behandlingene for ungdommer i alderen 12-18 år med spiseforstyrrelser.

Les om kognitiv atferdsterapi

Hva er spiseforstyrrelser?

Vanligvis deles spiseforstyrrelser inn i tre ulike typer; anoreksi, bulimi og overspisingslidelse. Det er mange likheter mellom de tre typene. Uten effektiv behandling kan spiseforstyrrelser føre til alvorlige konsekvenser. Når en ungdom utvikler spiseforstyrrelser, er det vanlig å se at tanker, følelser og handlinger i stor grad er overtatt av spiseforstyrrelsen. Særlig blir dette tydelig når det kommer til:  

  • Hvordan den unge forholder seg til mat og måltider (endret spiseatferd: blir veldig opptatt av mat, unngår å spise det en tidligere spiste, unngår spesifikke mattyper, blir svært opptatt av «riktig» innhold/mengde, anstrenger seg for å spise minst mulig, mister kontrollen over matinntaket/overspising)
  • Ungdommens holdninger til egen kropp, vekt og helse (endret opplevelse av og forhold til egen kropp/vekt/helse: endret kroppsoppfatning, opplever å veie for mye, kan se seg som større enn hen egentlig er, utvikler et sterkt ønske om å gå ned i vekt, gjør aktive valg for å unngå vektoppgang/sikre vektnedgang som for eksempel økt fysisk aktivitet, den unge er ofte lite bekymret for helsen sin og opplever at de rundt overdriver alvoret). 

Hos ungdom er anoreksi mest vanlig. I undersøkelsen ønsker vi likevel å undersøke behandlingseffekten av alle typer spiseforstyrrelser.